Salutacions de textos escrits 

En salutacions de textos escrits adreçats a un sol destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, etc.), es recomana l’ús de la forma doble  sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte Senyor, senyora,
Exemple correcte Benvolgut professor,
Benvolguda professora,

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2551> [consulta: 29 juliol 2021].