Llistes de sortides professionals i ofertes professionals 

En llistes de sortides professionals i ofertes professionals, es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte Ofertes de feina

Secretari o secretària de direcció
Enginyer tècnic o enginyera tècnica d’obres públiques
Coordinador o coordinadora comercial
Tècnic o tècnica mediambiental
Assessor o assessora

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Llistes de sortides professionals i ofertes professionals» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2552> [consulta: 29 juliol 2021].