Límits per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

En determinats documents llargs, especialment els normatius, com que l’ús sistemàtic de les dobles formes de càrrecs allarga el text i en dificulta la lectura, cal valorar els límits d’aquest recurs i fer-lo compatible amb l’ús del masculí singular com a genèric.
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits per manca de claredat, precisió i fluïdesa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2554> [consulta: 28 gener 2023].