Tractament personal 

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.


Exemple correcte Us informem de la nova normativa.

Exemple inadequat Els/Les informem de la nova normativa.


Exemple correcte Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequat Aprofitem l’avinentesa per saludar-los ben atentament.
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tractament personal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2559> [consulta: 30 març 2023].