Per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persones (o personas en castellà), que dona com a resultat expressions forçades o massa llargues, empobriment lèxic i poca precisió. En aquests casos, és recomanable buscar altres estratègies que facilitin la claredat i la fluïdesa del text.

Exemple correcte el perfil del personal investigador

Exemple inadequat el perfil de les persones que fan investigació


Exemple correcte els becaris d’aquest curs

Exemple inadequat les persones receptores de les beques d’aquest curs


Exemple correcte els estudiants que sol·liciten una beca Erasmus

el personal d’administració i serveis que sol·licita una beca Erasmus

Exemple inadequat les persones que sol·liciten una beca Erasmus

Exemples en castellà
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per manca de claredat, precisió i fluïdesa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2562> [consulta: 7 desembre 2022].