Per canvi de significat 

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple correcte A Catalunya, els voluntaris tenen una gran vitalitat.

[Es refereix a la vitalitat de les persones que exerceixen el voluntariat.]


Exemple correcte A Catalunya, el voluntariat té una gran vitalitat.

[El mot voluntariat pot voler dir conjunt de voluntaris i acció que es desenvolupa de manera gratuïta amb l’objectiu d’oferir un servei.]

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2566> [consulta: 3 desembre 2022].