Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de les persones per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte Els rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Qui signa són les persones que tenen el càrrec de rector o rectora.]
Exemple correcte Els rectorats de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Aquest exemple no hauria de ser possible perquè qui signa són les persones que tenen el càrrec.]
Exemple correcte La decisió depèn dels degans.

[La decisió depèn de les persones que tenen el càrrec de degà o degana.]
Exemple correcte La decisió depèn dels deganats.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2577> [consulta: 3 desembre 2022].