Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu 

Cal tenir en compte que l’ús de l’adjectiu al costat de determinats noms no comporti ambigüitats que puguin induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte L’educació dels nens, a debat


Exemple correcte L’educació infantil, a debat

[Pot referir-se al cicle educatiu.]

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2578> [consulta: 3 febrer 2023].