Persona i part 

Les paraules persona i part (parte, en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos, especialment en textos normatius o plantilles de documents que han de servir per a tots dos sexes, si es vol evitar l’ús del masculí singular com a genèric o un ús excessiu de les formes dobles.

Exemple correcte El pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom de la persona titular del compte corrent.

Exemple inadequat El pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom del titular del compte corrent.


Exemple correcte Cal que la persona que representa l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.

Exemple inadequat Cal que el representant o la representant de l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.


Exemple correcte La persona encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.

Exemple inadequat L’encarregat o encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.


Exemple correcte La persona interessada a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.

Exemple inadequat L’interessat a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.


Exemple correcte S’ha d’excloure la responsabilitat de la part contractant implicada en la controvèrsia.

Exemple inadequat S’ha d’excloure la responsabilitat del contractant implicat en la controvèrsia.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persona i part» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2588> [consulta: 7 desembre 2022].