Salutacions de textos escrits o orals 

En les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., i també a l’inici d’una intervenció oral, es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple correcte Benvolguts col·laboradors,
Benvolgudes col·laboradores,

Exemple inadequat Benvolguts col·laboradors i col·laboradores,


Exemple correcte Estimats amics, estimades amigues,

Exemple inadequat Estimats amics i amigues,

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits o orals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2614> [consulta: 3 febrer 2023].