Tipus de límits 

Límit per canvi de significat
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’organisme o la unitat en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’ús de l’adjectiu
Persones indeterminades: plural


Límit per canvi del grau de formalitat
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural


Límit per incorrecció gramatical
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La repetició del determinant en les formes dobles
Persones indeterminades: singular


Límit per manca de claredat, precisió i fluïdesa
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: plural
Les formes dobles senceres
Persones indeterminades: singular
Les formes dobles abreujades
Persones indeterminades: singular
Darrera actualització: 7-9-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tipus de límits» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2623> [consulta: 22 maig 2022].