Termes en altres llengües que tenen una forma catalana equivalent 

En el cas que un terme anglès (o en una altra llengua) tingui una forma catalana equivalent, es recomana d’utilitzar sempre el terme fixat en català.

Exemple correcte Un sistema de cribratge genètic basat en el bacteriòfag lambda.

Exemple inadequat Un sistema de screening genètic basat en el bacteriòfag lambda.


Exemple correcte Els pilars coronats són formes columnars que tenen roques de més duresa al damunt.

Exemple inadequat Les dames coiffées són formes columnars que tenen roques de més duresa al damunt.


Quan el terme català, tot i estar fixat, no és d’ús habitual en el col·lectiu de l’especialitat (que sol usar el terme manllevat) es recomana fer referència al terme manllevat el primer cop que s’usa el terme català equivalent. D’aquesta manera s’assegura la comprensió del text i s’ajuda a fixar el terme català. El terme en la llengua original s’ha d’escriure en cursiva, que és la manera com es destaquen els estrangerismes i llatinismes.


Exemple correcte Els pilars coronats, coneguts internacionalment amb el nom francès de dames coiffées, s’originen per l’acció de l’erosió sobre materials geològics poc coherents i molt heteromètrics.


Exemple correcte L’estratègia experimental se centra en el cribratge (screening) de quimioteques. El cribratge […]

Exemple inadequat L’estratègia experimental se centra en l’screening de quimioteques. L’screening […]


Exemple correcte S’ha detectat un augment de l’expressió del gen per transferència d’RNA (Northern blot). La transferència d’RNA […]

Exemple correcte S’ha detectat un augment de l’expressió del gen per transferència Northern (Northern blot). La transferència Northern […]

Exemple inadequat S’ha detectat un augment de l’expressió del gen per Northern blot. El Northern blot […]
Darrera actualització: 27-9-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Termes en altres llengües que tenen una forma catalana equivalent» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2636> [consulta: 9 maig 2021].