Usos abusius 

Davant l’ús abusiu de determinades expressions, es proposen alternatives que sovint poden enriquir i donar més precisió al text.


En comptes de
És preferible
Buscar alternatives per a actes ordinaris i reservar-lo per a actes solemnes i festius.
 • fer una reunió
 • fer un examen
 • organitzar un congrés
Substituir-lo per verbs alternatius quan té el sentit de tenir o disposar de.
 • disposa d’un ajut aconòmic
 • rep un ajut econòmic
Substituir-lo per verbs més precisos quan té el sentit de emprendre, iniciar o elaborar.
 • emprendre un projecte
 • començar una campanya
Substituir-lo per haver-hi, quan sigui possible.
 • haver-hi nombrosos treballs
 • haver-hi diversos registres
Substituir-lo per fer, elaborar, confeccionar, elaborar o seguir, sempre que es pugui.
 • fer un examen
 • elaborar un programa
Darrera actualització: 11-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos abusius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2804> [consulta: 17 juny 2021].