complet -a i complert -a 

Convé no confondre els mots complet -a i complert -a, que s’assemblen formalment però tenen significats diferents.

Exemple correcte L’estudiant ha d’examinar-se del temari complet.

Exemple correcte No s’han complert les seves expectatives professionals.

 • L’adjectiu complet (i completa, complets, completes) expressa ‘que conté tots els elements’, ‘que no hi falta res’, ‘que té tots els llocs ocupats’; és sinònim de sencer, ple o íntegre.  

  Exemple correcte Per Sant Jordi n’han reeditat les obres completes.

  Exemple incorrecte Per Sant Jordi n’han reeditat les obres complertes.


  Exemple correcte La informació del curs és molt completa i conté el temari detallat.

  Exemple incorrecte La informació del curs és molt complerta i conté el temari detallat.


  Exemple correcte Fa mitja jornada, però a partir de juny farà jornada completa.

  Exemple incorrecte Fa mitja jornada, però a partir de juny farà jornada complerta.


  Exemple correcte Activitat gratuïta exclusiva per a estudiants. Aforament complet.

  Exemple incorrecte Activitat gratuïta exclusiva per a estudiants. Aforament complert.


  Cal recordar que la locució a temps complet també conté aquest adjectiu.

  Exemple correcte D’acord amb la normativa vigent, per poder constituir un departament calen dotze professors funcionaris doctors a temps complet.

  Exemple incorrecte D’acord amb la normativa vigent, per poder constituir un departament calen dotze professors funcionaris doctors a temps complert.


  Exemple correcte Pots optar per una dedicació a temps complet o a temps parcial.

  Exemple incorrecte Pots optar per una dedicació a temps complert o a temps parcial.


 • En canvi, complert (i complerta, complerts, complertes) és el participi passat del verb complir, que significa ‘executar, dur a terme, obeir, fer anys’.

  Exemple correcte Sempre ha complert els terminis a què s’ha compromès.

  Exemple correcte Complerta la promesa: ha aprovat totes les assignatures.

  Exemple correcte Aquest grup de recerca ja ha complert deu anys.
Darrera actualització: 6-7-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«complet -a i complert -a» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2826> [consulta: 21 juny 2021].