Canvis ortogràfics 1995 

La publicació del DIEC (1995) fixa els canvis ortogràfics respecte al DGLC aprovats per la Secció Filològica. Això comporta modificacions de diversa naturalesa, algunes de les quals són les següents:

 • Els noms acabats en -es

  Es fixa la grafia dels noms en -es, malgrat que etimològicament acabin en -as, i també les dels noms de persona hebreus, grecs i llatins que tenen -as en les formes gregues i llatines.

  Exemple correcte àlies
  pàncrees
  Pitàgores
  Exemple incorrecte àlias
  pàncreas
  Pitàgoras


 • Els mots compostos i prefixats que contenen formants amb una essa inicial seguida de consonant

  Es manté la e protètica en compostos formats amb dos mots catalans preexistents i en mots catalans als quals s’aplica un prefix disponible i productiu en la nostra llengua, encara que tingui un origen culte.

  Exemple correcte autoescola
  infraestructura
  poliesportiu
  Exemple incorrecte autoscola
  infrastructura
  polisportiu


  No es manté la e protètica en formacions fetes en una altra llengua o seguint els procediments de formació d’una altra llengua (normalment el grec o el llatí).

  Exemple correcte contrastar
  prescriure
  restablir
  Exemple incorrecte contraestar
  preescriure
  reestablir


 • L’adverbi rere

  Per la pronúncia que en fan determinats dialectes, s’ha imposat la forma de l’adverbi rere en detriment de la forma rera (que inicialment fou la forma proposada per Pompeu Fabra). L’adverbi ha d’acabar, doncs, amb e.

  Exemple correcte rere
  Exemple incorrecte rera


  Aquesta forma també afecta els derivats enrere, darrere, endarrere.

  Exemple correcte No estudia, per això es queda enrere.

  Exemple incorrecte Vas darrera meu, per parlar amb el professor.


  En el cas dels compostos formats amb rere, s’aplica el mateix criteri: rerecor, rereduna, rerefons, rereguarda, rerepaís.

  Exemple correcte Aquesta novel·la té un rerefons dramàtic.


  En el mot reraltar, la e final cau quan entra en contacte amb la a inicial del mot altar.

  Exemple correcte Al reraltar hi ha una creu.
Més informació
Noves normes ortogràfiques sobre els noms en -es (acord del 7 de febrer de 1984) [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1990. <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000016.pdf> [consulta: 20 setembre 2021].

Sobre la grafia dels mots compostos i prefixats que contenen formats amb una essa inicial etimològica seguida de consonant (acord del 19 de gener de 1996) [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1996. <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000017.pdf> [consulta: 20 setembre 2021].
Darrera actualització: 16-11-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis ortogràfics 1995» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2848> [consulta: 2 febrer 2023].