Contingut de les notes 

El contingut de les notes s’ha d’escriure en un únic paràgraf, tot i que hi hagi informacions de menes diferents.

Les notes poden contenir informacions diverses: informacions o explicacions complementàries, remissions internes, consideracions sobre fonts bibliogràfiques, representació de la citació bibliogràfica en nota, entre d’altres. Es recomana de no incloure-hi ni taules ni il·lustracions.

Exemple correcte 12 Dades fins al 2013. Per a les dades del 2012, vegeu el capítol 4. Més informació metodològica a Carreras (2010).

 • Informacions o explicacions complementàries

  Les notes poden incloure dades marginals, opinions de suport o contrast amb altres fonts, aclariments, exemples, citacions textuals, etc.

  Exemple correcte 1 «Que peut bien dire un dictionnaire du mot femme? La définition est simple et sans équivoque, semble-t-il. On a vite fait de définir la femme en termes biologiques comme “représentant du sexe qui porte les enfants”».

  Exemple correcte 2 Segons el cas pot ser de fins a 5 mg.

  Exemple correcte 3 Dades extretes de Fitzpatrick (1998).

  Exemple correcte 4 Trobareu la informació desenvolupada a Cuenca (2000).

  Per a més informació sobre com s’ha de referenciar la font bibliogràfica, vegeu «La citació bibliogràfica».

 • Remissions internes

  Exemple correcte 31 Vegeu el capítol vi.

  Exemple correcte b Cf. nota 15 vi.

 • Citacions bibliogràfiques en nota

  Exemple correcte 1 Salvador Oliva, Joan Solà, in memoriam, p. 10.

  Exemple correcte 5 Oliva, p. 23-30.
Darrera actualització: 20-6-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Contingut de les notes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2889> [consulta: 2 desembre 2020].