Format de les notes 

Tant el text que compon les notes com la crida que el precedeix, s’escriuen en un cos de lletra més petit que el de la resta del document.

S’aconsella de seguir el mateix tipus de format de paràgraf que en la resta del text. Per afavorir la llegibilitat, és convenient deixar una separació mínima entre cada nota.

Exemple correcte Exemple d’interlineat a les notes


Les notes van precedides del signe de crida corresponent, amb un espai en blanc entremig.
 • Si la crida va volada, no va seguida de cap punt.

  Exemple correcte 1 Vegeu la nota 2.

  Exemple correcte 13 Més avall tornarem sobre aquest problema.


 • Si la crida no va volada, acostuma a anar seguida d’un punt. S’ha de tenir en compte que quan hi ha crides amb més d’un caràcter, s’alineen pel caràcter de la dreta, a fi que el text de les notes també quedi alineat.

  Exemple correcte   9. Compareu-ho amb les dades de la taula 2.1.
  10. En la primera anàlisi hi va participar el Grup d’Estudis Avançats en Violència.

  Exemple inadequat 9. Compareu-ho amb les dades de la taula 2.1.
  10. En la primera anàlisi hi va participar el Grup d’Estudis Avançats en Violència.
Darrera actualització: 17-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Format de les notes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2890> [consulta: 27 novembre 2020].