Targeta de visita 

La targeta de visita és un document breu i sintètic que recull les dades essencials d’identificació i contacte d’una persona. D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, les targetes de visita corporatives han de seguir un model i tenir en compte una sèrie de consideracions.

Targeta de visitaWord

PDF

Informació Aquests criteris s’han elaborat en el marc del Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa, d’acord amb la instrucció de la Secretaria General, i en coordinació amb les unitats de Compres i d’Imatge Corporativa i Màrqueting.
Bibliografia
INSTRUCCIÓ 1/2017, de 16 de maig, de la Secretaria General, per la qual s’estableixen els criteris generals per a les targetes de visita corporatives. Universitat de Barcelona. Secretaria General, 2017. <http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/normativa-interna/instruccio-1-2017.pdf> [consulta: 29 juny 2017].

Manual de normes gràfiques [accés restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Imatge Corporativa i Màrqueting, 2016. <http://www.ub.edu/imatgeub> [consulta: 29 juny 2017], p. 52-53.

Targetes i targetes grans. Barcelona: Generalitat de Catalunya. <http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria/targetes-i-targetes-grans> [consulta: 11 juliol 2017].
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Targeta de visita» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2919> [consulta: 20 octubre 2021].