Prefix a- 

Amb la nova Ortografia catalana (2016), l’article femení la i la preposició de s’apostrofen davant dels mots formats amb el prefix de negació a-.

Exemple correcte l’anormalitat, l’asèpsia, l’asimetria

Exemple correcte d’anormalitat, d’asèpsia, d’asimetria


En textos estrictament orals, es tendeix a obviar l’apostrofació per desfer possibles ambigüitats.
Darrera actualització: 4-2-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Prefix a-» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3098> [consulta: 20 abril 2019].