Referències bibliogràfiques 

En l’ordenació de les referències bibliogràfiques, el guió llarg doblat pot substituir el nom d’un autor del qual es fa constar més d’una obra.

Exemple correcte Coromines, Joan. Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965.

——. Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1971.
Darrera actualització: 3-5-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Referències bibliogràfiques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3161> [consulta: 17 juliol 2019].