Uniformitat i proximitat 

  • És important que el compte tingui un mateix estil de redacció, encara que el gestioneu diverses persones. Els usuaris no han de percebre que hi ha més d’un redactor.

  • És recomanable que tots els gestors d’un compte us poseu d’acord en l’estil de publicació, el registre segons el tipus de missatge, el to de les interpel·lacions, etc.

  • Eviteu un estil oficial i impersonal, també en les publicacions amb un to més formal. El discurs ha de ser àgil, dinàmic i directe, però ha de mantenir la correcció i el respecte institucionals.
Darrera actualització: 11-12-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Uniformitat i proximitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3174> [consulta: 27 gener 2023].