Correcció gramatical i ortogràfica 

  • Les publicacions han de ser gramaticalment correctes i no han de tenir errors ortogràfics.

  • És recomanable fer servir els verificadors ortogràfics, tant si escriviu des d’un navegador com si escriviu des d’una aplicació de mòbil o tauleta.
Darrera actualització: 11-12-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Correcció gramatical i ortogràfica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3178> [consulta: 2 agost 2021].