Correcció gramatical i ortogràfica 

  • Les publicacions han de ser gramaticalment correctes i no han de tenir errors ortogràfics.

  • És recomanable fer servir els verificadors ortogràfics, tant si escriviu des d’un navegador com si escriviu des d’una aplicació de mòbil o tauleta.
Darrera actualització: 11-12-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Xarxes socials: correcció gramatical i ortogràfica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3178> [consulta: 28 novembre 2022].