Diploma 

ModelWord

PDF
Anvers

Model
Revers (si escau)

Informació En cas de diploma trilingüe, només es rubrica l’anvers.
Darrera actualització: 28-7-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Diploma» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3223> [consulta: 18 octubre 2021].