anotació i notació 

La paraula anotació fa referència als aclariments o comentaris que s’escriuen en un document.

Exemple correcte Cal revisar els comentaris o anotacions de l’autora.

Exemple correcte Les anotacions faciliten la lectura dels textos antics.

Exemple correcte Tenia l’agenda plena d’anotacions.


No s’ha de confondre, doncs, amb el mot notació, que té a veure amb els sistemes convencionals de representació propis de certes disciplines artístiques i científiques.

Exemple correcte La notació científica evita l’ambigüitat.

Exemple correcte Han conservat íntegrament el text i la notació musical.

Exemple correcte La notació algebraica li ha servit per representar les jugades.
Darrera actualització: 1-6-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«anotació i notació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3226> [consulta: 15 juny 2021].