Quantitatius 

En català, els adjectius quantitatius es divideixen en:

Bibliografia
Badia i Margarit, Antoni Maria. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pàg. 523-528. (Biblioteca Universitària; 22).

Badia i Margarit, A. M. Gramática catalana. 3a reimpr. Madrid: Gredos, 1985 [1962], vol. i, pàg. 231-235. (Manuales; 10).

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 6a ed. Barcelona: Teide, 1974 , § 38.

Ruaix, J. El català/2: Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix ed., 1985, pàg. 50-51.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 1, pàg. 561-562.
Darrera actualització: 19-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Quantitatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=332> [consulta: 26 juny 2022].