Títol 

Els títols dels llibres o monografies, de les publicacions periòdiques i dels recursos electrònics s’escriuen en cursiva (o se subratllen, si no és possible escriure’ls en cursiva).

Exemple correcte Coromines, Joan. Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965.

Exemple correcte BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona, 1998.

El profesional de la información. Swets & Zeitlinger. Barcelona, 1998.  

Llengua i ús: revista tècnica de normalització lingüística. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 1994.

Exemple correcte Caplletra. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Barcelona, 1986-. <http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/c.html> [Consulta: 9 maig 2017].

En canvi, els títols de parts de llibres o monografies, d’articles de publicacions periòdiques i de parts de recursos electrònics s’escriuen entre cometes baixes (« »).

Exemple correcte Aguilera, Begoña. «Recortes de prensa digitales: todo un mundo de información a tu alcance». A: VII Jornadas Españolas de Documentación: actas de las jornadas: la gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información: Bilbao, 19-20-21 Octubre 2000: Palacio Euskalduna. Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, p. 575-583.

Exemple correcte Borja, Anabel; Monzó, Esther. «Organització de corpus. L’estructura d’una base de dades documental aplicada a la traducció jurídica». Revista de llengua i dret, des. 2000, núm. 34, p. 9-21.

Exemple correcte Esteve, Joan;  Puntes, Víctor F. «Nanopartícules: molècules inorgàniques». Revista de física, 2003, vol. 24, p. 38-42. <http://www.raco.cat/index.php/RevistaFisica/article/view/174462> [Consulta: 9 maig 2017].

D’altra banda, els títols del textos legals s’escriuen en rodona i les obres en què apareixen publicades, en cursiva.

Exemple correcte Vegeu la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de gener de 1998, núm. 2553, p. 291-303)

Pel que fa a la llengua del títol, s’ha de mantenir el títol de la versió que se cita; per tant, si es tracta d’una referència bibliogràfica d’una versió en una altra llengua no es pot posar el títol en català. Si convé, se’n pot fer la traducció i posar-la entre claudàtors a continuació del títol original.

Exemple correcte Okzitanische und Katalanische Verbprobleme: ein Beitrag zur funktionellen synchronischen Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen (Tempus und Aspekt) [Punts conflictius pel que fa al sistema verbal de l’occità i del català: una aportació a l’estudi funcional i sincrònic del sistema verbal d’ambdues llengües (temps i aspecte verbals)].

En canvi, en textos plurilingües, quan el títol està en diverses llengües s’indica el títol més destacat. En cas que tots tinguin la mateixa importància, s’indica el que apareix en primer lloc. Si es vol fer constar tots els títols en altres llengües, s’afegeixen després d’un espai, el signe d’igual i un altre espai.

Exemple correcte Centres d’autoaprenentatge de llengua catalana = Centros de autoaprendizaje de lengua catalana = Catalan-language self-access learning centres.

Pel que fa a les majúscules del títol, cal tenir en compte la llengua.

 • En els títols en català, cal posar amb majúscula la lletra inicial i les altres que correspongui de fer-ho segons les normes d’ús de majúscules i minúscules. No s’han de posar amb lletra majúscula totes les paraules pel fet de ser formes semànticament plenes.

  Exemple correcte La generació de Feliu de la Penya: burgesia mercantil i Guerra de Successió entre el Maresme i Barcelona.

  Diccionari de locucions i frases llatines.


 • En els títols en castellà, només s’escriu amb majúscula la paraula inicial i totes aquelles que correspongui de fer-ho segons les normes establertes.

  Exemple correcte Bilingüismo y lenguas en contacto.


 • En els títols en anglès, s’escriu amb majúscula la primera paraula del títol i totes aquelles que no siguin conjuncions, articles i preposicions.

  Exemple correcte The Diversity Dividend: Language, Culture and Economy in an Integrated Europe.


 • En els títols en francès, s’escriu amb majúscula la primera paraula del títol i totes aquelles que correspongui de fer-ho segons les normes establertes per al francès.

  Exemple correcte L’intercompréhension: le cas des langues romanes.

En els títols de les publicacions miscel·lànies corresponents a actes de jornades, congressos, etc. s’escriuen amb majúscula totes les paraules, tret de les partícules que es puguin considerar connectives, si el títol de la publicació coincideix amb el nom de l’activitat.

Exemple correcte Jornades Catalanes sobre Llengües per a Finalitats Específiques.

Quan en el títol apareix el títol d’un altre llibre, aquest darrer s’escriu entre cometes simples.

Exemple correcte Les locutions figurées dans le ‘Petit Robert’: description critique de leur traitement et propositions de normalisation.

Quan el títol d’una obra va acompanyat d’un subtítol, aquest s’escriu amb minúscula inicial i, normalment, se separa del títol per dos punts i un espai.

Exemple correcte De pintura mural: a propòsit dels frescos de Josep Minguell i Cardenyes. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; Pagès, 2001.

Sayrol, Elisa (ed.). Senyals i sistemes analògics: una introducció pràctica. Barcelona: Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001. (Politext; 107).

Quan el subtítol fa referència a una part d’una obra constituïda per més d’un volum, s’indica, després del títol precedida d’un punt i un espai, la designació de la part en rodona seguida d’una coma. El subtítol s’escriu en cursiva.

Exemple correcte Gran Larousse Català. Volum X, Sulfuril-zytum.

Història natural dels Països Catalans. Volum 1, Geologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1984.

Solà, Joan et al. (ed.). Gramàtica del català contemporani. Volum 1, Introducció: fonètica i fonologia: morfologia. Barcelona: Empúries, 2002.
Darrera actualització: 20-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Títol» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=373> [consulta: 28 novembre 2021].