Article davant de noms de lloc catalans 

L’article de noms de lloc catalans, que s’escriu sempre amb minúscula llevat que el mot es trobi en posició inicial, compleix les mateixes regles de contracció i apostrofació que davant dels noms comuns.

Exemple correcte la Seu d’Urgell, l’Estany, vaig al Vendrell, venen del Masnou, Sant Pere dels Arquells

Exemple correcte Sra. Núria Bonal Serra
Carrer de l’Empordà
08900 L’Hospitalet de Llobregat


Se segueix el mateix criteri amb l’article salat si és viu en la llengua comuna (o ho ha estat fins fa poc).

Exemple correcte Passaran pes Mercadal.

Exemple correcte La platja des Ploms és força concorreguda.

Exemple correcte El congrés es durà a terme a s’Agaró.


Es recomana l’ús de l’article davant dels noms que designen les comarques del Principat, llevat de Osona.

Exemple correcte les Garrigues, l’Alta Ribagorça, el Garraf

Exemple incorrecte És nascuda a l’Osona.


Pel que fa a l’article personal en (n’, na), s’utilitza la minúscula inicial en tots els noms de lloc, d’acord amb el criteri de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Exemple correcte Callosa d’en Sarrià, ca n’Oriac, Castellar de n’Hug


Pel que fa a l’article lo (los), en el nom de poblacions (ciutats, viles, pobles, urbanitzacions, etc.) en què s’usa, s’admet la substitució per el (els). En els casos de nuclis més petits es respecta la forma autòctona.

Exemple correcte el Palau d’Anglesola, lo Molí Nou


Cal evitar l’estalvi (o bé la supressió) de l’article determinat:

  • En els noms de nuclis de població que l’hagin conservat.

    Exemple correcte el Vendrell, l’Hospitalet de l’Infant, la Colònia Güell


  • Davant del genèric torre (amb el significat de mas o vil·la) quan forma part del nom d’un municipi.

    Exemple correcte la Torre de l’Espanyol


  • Quan el genèric és emprat absolutament com a nom propi.

    Exemple correcte el Puig


Cal evitar d’escriure la paraula riu davant el nom propi que tenen.

Exemple correcte el Montsant, l’Ebre

Exemple incorrecte el riu Montsant, el riu Ebre


Si voleu consultar algun nom de lloc del Principat, ho podeu fer a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Igualment, per als noms dels municipis del Principat, també es pot consultar l’Edicte, de 13 d’abril de 1999.
Darrera actualització: 16-9-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article davant de noms de lloc catalans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=476> [consulta: 19 maig 2022].