Article davant de noms de lloc no catalans 

Per explicar el tractament que s’ha de donar a l’article davant dels noms de lloc no catalans, primer cal distingir si el nom de lloc està catalanitzat o no.

 • Davant de noms de lloc catalanitzats:

  • S’escriu o no l’article segons els usos que en fan les obres de referència principals (DIEC, l’Enciclopèdia Catalana o l’ésadir).

   Exemple correcte el Vietnam, l’Úmbria
   Exemple incorrecte Vietnam, Úmbria

   I, sobretot, cal ser coherents dins d’un mateix text:

   Exemple correcte A l’hora d’estudiar la literatura en llengua anglesa dels països d’Àfrica […]. En cap d’aquests països d’Àfrica
   Exemple correcte A l’hora d’estudiar la literatura en llengua anglesa dels països de l’Àfrica […]. En cap d’aquests països de l’Àfrica

   Exemple incorrecte A l’hora d’estudiar la literatura en llengua anglesa dels països d’Àfrica […]. En cap d’aquests països de l’Àfrica


  • Si porten article, s’escriu amb minúscula i es contrau amb les preposicions a i de.

   Exemple correcte el Caire, l’Haia, la Xina, l’Equador, del Caire, al Sàhara, la República del Salvador, dels Estats Units


 • Davant de noms de lloc no catalanitzats, l’article s’escriu amb majúscula i no es fa mai la contracció amb les preposicions a, de i per.

  Exemple correcte Va néixer a Los Angeles.
  Una visita al monestir d’El Escorial
Darrera actualització: 2-6-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article davant de noms de lloc no catalans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=477> [consulta: 27 maig 2022].