Usos inadequats 

Els usos clarament correctes dels possessius són els que van lligats a una relació estricta de pertinença.

Exemple correcte Va assistir al congrés amb el vistiplau del seu cap.

Exemple correcte El meu departament és favorable a aquest acord.

Exemple correcte Es matricula de l’assignatura Desigualtats Educatives i la seva Superació.


Hi ha altres usos, però, en què els possessius són inadequats, o fins i tot incorrectes, i cal emprar altres solucions, segons el tipus de construcció.

  • Possessius redundants.

    Exemple correcte No se’n va recordar tot i que s’ho havia apuntat a l’agenda.

    Exemple inadequat No se’n va recordar tot i que s’ho havia apuntat a la seva agenda.


  • Idea de possessió que la llengua resol amb altres construccions.

    Exemple correcte Un cop obert el recipient, cal introduir-hi el material.

    Exemple inadequat Un cop obert el recipient, cal introduir en el seu interior el material.
Més informació
«Altres vies d’expressió de la possessió o pertinença». A: Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 § 16.5.3.
Darrera actualització: 2-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Possessius: usos inadequats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=515> [consulta: 3 octubre 2022].