Usos inadequats dels possessius 

Els usos més clarament correctes dels possessius són els que van lligats a una relació estricta de pertinença.

Exemple correcte Va assistir al congrés amb el vistiplau del seu cap.

Exemple correcte El meu departament és favorable a aquest acord.

Exemple correcte Publicades les notes de l’assignatura Desigualtats Educatives i la seva Superació.


Hi ha altres usos, però, en què els possessius són inadequats, o fins i tot incorrectes, i cal emprar altres solucions. Tot i que és difícil fer-ne una classificació, segons el tipus de construcció en què es troben, es pot fer la següent:
  • Possessius redundants.

    Exemple correcte No es va recordar de la reunió tot i que s’ho havia apuntat a l’agenda.

    Exemple inadequat No es va recordar de la reunió tot i que s’ho havia apuntat a la seva agenda.

  • Idea de possessió que la llengua resol amb altres construccions.

    Exemple correcte Un cop obert el recipient, cal introduir-hi el material sobrant.

    Exemple inadequat Un cop obert el recipient, cal introduir en el seu interior el material sobrant.
Bibliografia
«Altres vies d’expressió de la possessió o pertinença». A: Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, § 16.5.3.
Darrera actualització: 1-3-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos inadequats dels possessius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=515> [consulta: 2 desembre 2020].