Localització de productes informàtics 

Per a la localització al català de productes informàtics, podeu consultar els criteris i els llibres d’estil de les entitats següents:

Bibliografia
Institut d’Estudis Catalans. Critèria. Espai web de correcció de l’IEC. La redacció de les instruccions en les pàgines web i en els programaris en general [en línia]. <http://criteria.espais.iec.cat/2015/06/08/2-1-normes-generiques-de-presentacio-doriginals-per-al-portal-de-revistes/>[Consulta: 11 maig 2017].

Microsoft. Catalan style guide [en línia]. <http://download.microsoft.com/download/F/0/6/F06507FB-0BEE-4856-86B3-CB7500C5DC01/cat-esp-StyleGuide.pdf> [Consulta: 11 maig 2017].

Softcatalà. Guia d’estil [en línia]. <http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010> [Consulta: 11 maig 2017].

Termcat. Localització de productes informàtics [en línia]. <http://www.termcat.cat/docs/docs/LocalitzacioProductesInformatics.pdf> [Consulta: 11 maig 2017].
Darrera actualització: 20-6-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Localització de productes informàtics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=564> [consulta: 2 juliol 2022].