Índex o sumari 

L’índex o sumari recull els títols de les diferents parts d’un document (parts, capítols, apartats, subapartats, etc.), precedits de la numeració corresponent, si és el cas, i seguits de la indicació de pàgina.

Aquest tipus d’índex ha d’anar precedit del títol Índex o Sumari; pot col·locar-se al començament o al final del document (tot i que en els treballs acadèmics ha d’aparèixer a l’inici) i s’aconsella que porti número de pàgina.

Exemple correcte Exemple d'índex o sumari{


Alguns programes de tractament de textos permeten generar els índexs de manera automàtica. Tot i això, cal tenir en compte les recomanacions següents:
  • Els títols es poden sagnar seguint la numeració dels apartats del document.
  • La numeració i els títols de l’índex han de coincidir exactament amb la numeració i els títols dels diferents apartats de l’interior del document.
  • Els números de pàgina s’alineen a la dreta i no cal que els precedeixi cap abreviatura.
  • Entre els títols i els números de pàgina pot haver-hi una línia de punts.
Darrera actualització: 24-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Índex o sumari» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=583> [consulta: 27 novembre 2020].