Convencions 

S’entén per convencions tots els aspectes lingüístics que, sense que hi hagi sovint cap norma que els reguli, s’adopten per acord, per unificar i sistematitzar determinats criteris formals.

Els aspectes que es troben en aquest apartat (majúscules i minúscules, escriptura de nombres, abreviacions, i referències i citacions bibliogràfiques) es considera que són els més útils a l’hora de redactar els documents de la Universitat de Barcelona.
Darrera actualització: 16-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Convencions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=596> [consulta: 6 desembre 2021].