Coordinació 

En els casos en què apareixen seguits dos o més adverbis acabats en -ment és recomanable de no suprimir la terminació, sinó repetir-la en cada adverbi. Només si el to del text demana de fer reduccions (cas d’un text literari, per exemple), es fa servir la terminació en el primer element, però se suprimeix del segon i següents.

Exemple correcte La grandària de la partícula ha estat determinada teòricament i experimentalment.

Exemple inadequat La grandària de la partícula ha estat determinada teòricament i experimental.

Exemple incorrecte La grandària de la partícula ha estat determinada teòrica  i experimentalment.


Exemple correcte Directament o indirectament, totes les unitats de la institució depenen de la Gerència.

Exemple inadequat Directament o indirecta, totes les unitats de la institució depenen de la Gerència.

Exemple incorrecte Directa o indirectament, totes les unitats de la institució depenen de la Gerència.


Aquest mateix criteri és el que cal aplicar en construccions comparatives o en construccions inclusives.

Exemple correcte Els infants actuen més intuïtivament que lògicament.

Exemple inadequat Els infants actuen més intuïtivament que lògica.

Exemple incorrecte Els infants actuen més intuïtiva que lògicament.


Exemple correcte El problema es pot resoldre tant directament com indirectament.

Exemple inadequat El problema es pot resoldre tant directament com indirecta.

Exemple incorrecte El problema es pot resoldre tant directa com indirectament.
Bibliografia
Fabra, Pompeu. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1983, vol. 1, § 96.
Darrera actualització: 11-2-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Coordinació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=620> [consulta: 7 desembre 2021].