Posposats a un nom 

Generalment, el possessiu ocupa la posició anterior al nom quan aquest és definit. En aquests casos, el possessiu va acompanyat de l’article.

Exemple correcte Ell és el meu professor.


Ara bé, en determinats casos, malgrat que el significat sigui definit, el possessiu va posposat al nom. Es tracta de construccions (generalment encapçalades per una preposició) del tipus a casa seva, en poder seu, problema seu, en nom seu, a parer seu, a càrrec seu, de part seva, en benefici seu, etc. En aquests casos, el possessiu no duu article.

Exemple correcte Recolliré el títol de grau en nom seu.

Exemple inadequat Recolliré el títol de grau en el nom seu.


Exemple correcte He vingut a casa teva per estudiar.

Exemple inadequat He vingut a la teva casa per estudiar.


Exemple correcte Això és problema teu; ho has de solucionar.

Exemple inadequat Això és el teu problema; ho has de solucionar.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Possessius: posposats a un nom» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=635> [consulta: 3 octubre 2022].