Rodona 

La rodona, també anomenada rodona fina i normal, és la lletra de forma circular i dreta, utilitzada de manera habitual en la composició de textos.

En un text escrit en cursiva, s’utilitza per representar algun element que s’hauria d’escriure en cursiva.

Exemple correcte Van poder escoltar alguns lieder de Brahms.

Exemple correcte En l’últim número de Llengua i ús se’n fa una anàlisi detallada.
Darrera actualització: 18-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tipus de lletra: rodona» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=64> [consulta: 17 maig 2022].