Terminologia 

acadèmic -a
assignatura
beca
becari -ària
certificat d’assistència
classes pràctiques
classes teòriques
convalidació
convocatòria de majors de 25 anys
convocatòria extraordinària
convocatòria ordinària
crèdit
currículum
cursar
diploma
diplomat -ada
diplomatura
disciplina
docent
doctorat
doctorat -ada
estudiant
examen
expedició
expedir
homologació d’estudis
impartir
investigació
investigador -a
llicenciat -ada
llicenciatura
màster
matèria
matèria obligatòria
matèria opcional
matèria optativa
matrícula
matrícula extraordinària
matrícula ordinària
matriculació
pla d’estudis
postgrau
preinscripció
prova d’accés
recerca
simultaneïtat d’estudis
tesi de llicenciatura
tesi doctoral
títol
titulació
trasllat
Darrera actualització: 24-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Currículum: terminologia» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=749> [consulta: 4 febrer 2023].