Concordança de gènere 

 • En un sintagma nominal format per dos o més noms que tenen gèneres diferents i que van seguits per un adjectiu que els afecta a tots, s’ha de fer la concordança de l’adjectiu en masculí.

  Exemple correcte l’assignatura de Mesurament i Avaluació Educatius

  Exemple correcte S’ha d’avisar el professor i la professora afectats per la suspensió de l’examen

  Exemple correcte Caldria fer les mateixes proves en situacions i contextos distints.


  Si es triés la forma femenina de l’adjectiu, això indicaria que aquest només afecta el nom femení.

  Exemple correcte Caldria fer les mateixes proves en contextos i situacions distintes.


  Si en lloc d’un adjectiu hi ha una oració de relatiu, el criteri de concordança és el mateix.

  Exemple correcte Aquesta teoria permet reagrupar observacions o individus entre els quals s’ha definit una distància.


  Si l’adjectiu precedeix els noms que es coordinen, aleshores ha de concordar només amb el primer.

  Exemple correcte Actuava amb suprema discreció i tacte.

  Exemple incorrecte Actuava amb suprems discreció i tacte.


 • En el cas dels determinants tot i mig, si precedeixen el nom d’un continent, un país o una ciutat, són invariables.

  Exemple correcte Un programa que interessa tot Catalunya.

  Exemple incorrecte Un programa que interessa tota Catalunya.


  Exemple correcte La costa catalana és el nou port franc d’Àfrica i de mig Àsia.

  Exemple incorrecte La costa catalana és el nou port franc d’Àfrica i de mitja Àsia.


  Exemple correcte Mig Barcelona ha quedat col·lapsada.

  Exemple incorrecte Mitja Barcelona ha quedat col·lapsada.


  El determinant mateix, amb valor emfàtic (i proper al significat ‘per exemple’), si va després del nom tendeix a comportar-se com un adverbi i és invariable.

  Exemple correcte Podem fer la reunió a la nostra universitat mateix.

  Exemple incorrecte Podem fer la reunió a la nostra universitat mateixa.
Darrera actualització: 31-5-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança de gènere» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=949> [consulta: 19 agost 2022].