Concordança de nombre 

 • Si hi ha dos noms o més

  Quan dins d’un sintagma nominal hi ha dos o més noms coordinats que duen un adjectiu comú, l’adjectiu es fa en plural (es pot consultar també la concordança de gènere).

  Exemple correcte escola o facultat universitàries

  Exemple correcte drama i comèdia clàssics

  Exemple correcte llengua i literatura catalanes


  Si hi ha molta afinitat entre els noms, pot ser que no es posi l’adjectiu en plural sinó en singular.

  Exemple correcte Va assistir a un col·loqui de llengua i literatura catalana.


  Això també succeeix si els noms tenen un mateix referent.

  Exemple correcte El doctor i catedràtic català rebrà la Creu de Sant Jordi la setmana vinent.


 • Si hi ha dos adjectius o més que acompanyen un nom en plural

  Quan en un sintagma nominal hi ha un nom en plural i dos adjectius o més que el qualifiquen, es fa la concordança segons el sentit:

  • Si el nom en plural és una suma de pluralitats, els adjectius són en plural.

   Exemple correcte Els costums italians, francesos i catalans tenen trets comuns.


   Aquest exemple és el mateix que dir:

   Exemple correcte Els costums italians, els costums francesos i els costums catalans tenen trets comuns.


  • Si el nom en plural és una suma de singularitats, els adjectius són en singular.

   Exemple correcte Les llengües italiana, francesa i catalana són llengües romàniques.


   Exemple correcte els plans antic i nou


   Aquests exemples són el mateix que dir:

   Exemple correcte La llengua italiana, la llengua francesa i la llengua catalana són llengües romàniques.


   Exemple correcte el pla antic i el pla nou


   Si els adjectius coordinats van davant del nom, es produeix vacil·lació a l’hora de determinar el nombre del nom.

   Exemple correcte el primer i segon cicle
   Exemple correcte el primer i segon cicles

   Exemple correcte tant en la primera com en la segona convocatòria
   Exemple correcte tant en la primera com en la segona convocatòries


   Cal observar que, en un sintagma nominal que conté dos noms coordinats, els determinants, els quantificadors, alguns adjectius, etc., que van davant dels noms concorden en gènere i nombre amb el nom que apareix en primer lloc, mentre que els adjectius postnominals segueixen el criteri general de concordança de nombre.

   Exemple correcte Va escriure l’última memòria i informe semestrals del seu mandat.
Darrera actualització: 2-5-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança de nombre» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=950> [consulta: 26 setembre 2022].