Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Usos abusius < Lèxic < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Usos abusius


Usos abusius 

Davant l’ús abusiu de determinades expressions, es proposen alternatives que sovint poden enriquir i donar més precisió al text.


En comptes de
És preferible
Buscar alternatives per a actes ordinaris i reservar-lo per a actes solemnes i festius.
 • fer una reunió
 • fer un examen
 • organitzar un congrés
Substituir-lo per verbs alternatius quan té el sentit de tenir o disposar de.
 • disposa d’un ajut aconòmic
 • rep un ajut econòmic
Substituir-lo per verbs més precisos quan té el sentit de emprendre, iniciar o elaborar.
 • emprendre un projecte
 • començar una campanya
Substituir-lo per haver-hi, quan sigui possible.
 • haver-hi nombrosos treballs
 • haver-hi diversos registres
Substituir-lo per fer, elaborar, confeccionar, elaborar o seguir, sempre que es pugui.
 • fer un examen
 • elaborar un programa

celebrar 

En general, el verb celebrar tendeix a reservar-se per a actes solemnes i festius —que, habitualment, segueixen un ritual.

Exemple correcte La UB celebra la investidura d’Edgar Morin com a doctor honoris causa.

Exemple correcte La nostra promoció celebra la cerimònia de graduació al Paranimf.

Exemple correcte Les eleccions se celebren cada quatre anys.

Exemple correcte El judici se celebrarà a porta tancada.


És convenient no abusar del verb celebrar en el cas d’actes ordinaris —sovint, de caràcter administratiu, social o cultural— com ara reunions, conferències, jornades, simposis, concerts, inauguracions d’exposicions, etc.

En aquests casos, és preferible recórrer a opcions com ara fer-se, ser, tenir lloc, etc., segons el context.

Exemple correcte La reunió tindrà lloc al despatx del rector.

Exemple inadequat La reunió se celebrarà al despatx del rector.


Exemple correcte L’examen es farà el dissabte, a l’aula 3B.

Exemple inadequat L’examen se celebrarà el dissabte, a l’aula 3B.


Exemple correcte La Facultat organitza la 6a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut.

Exemple inadequat La Facultat celebra la 6a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut.


Exemple correcte Demà es disputa l’últim partit de la Lliga Universitària.

Exemple inadequat Demà se celebra l’últim partit de la Lliga Universitària.

endegar 

És convenient no abusar del verb endegar i utilitzar també altres solucions alternatives, com ara emprendre, engegar, iniciar o elaborar.

Exemple correcte Les universitats emprenen la confecció de plans d’internacionalització.

Exemple inadequat Les universitats endeguen la confecció de plans d’internacionalització.


Exemple correcte El servei d’Esports ha començat la campanya d’estiu.

Exemple inadequat El servei d’Esports ha endegat la campanya d’estiu.

existir 

Un dels significats del verb existir és ‘tenir existència; tenir ésser real, sia material o espiritual’.

Exemple correcte Els fantasmes no existeixen.

Exemple correcte La realitat augmentada, tot i que fa uns anys que existeix, està a les beceroles en molts camps, ja que és una tecnologia difícil de crear i més difícil d’implementar.

L’altre significat és com a sinònim de haver-hi.

Exemple correcte A la xarxa existeixen una gran varietat de llocs web on s’ofereixen aquests serveis.

Exemple correcte A la xarxa hi ha una gran varietat de llocs web on s’ofereixen aquests serveis.

Convé no abusar del verb existir amb aquest segon significat, ja que dóna com a resultat un llenguatge artificiós i poc natural. En aquests casos és preferible l’ús del verb haver-hi.

Exemple correcte Hi ha nombrosos treballs sobre l’estudi d’hemeroteques.

Exemple inadequat Existeixen nombrosos treballs sobre l’estudi d’hemeroteques.


Exemple correcte Ja hi ha un gran nombre de programes gratuïts i de pagament, a preu raonable.

Exemple inadequat Ja existeixen un gran nombre de programes gratuïts i de pagament, a preu raonable.


Exemple correcte En cas que hi hagi dos registres o més de la mateixa universitat, s’ordenen alfabèticament per la titulació.

Exemple inadequat En cas que existeixin dos registres o més de la mateixa universitat, s’ordenen alfabèticament per la titulació.

Per a més informació sobre l’adjectiu existent o el substantiu existència, vegeu el criteri «Ús de paraules innecessàries».

realitzar 

Cal utilitzar el verb fer quan es vol expressar una acció sense designar-la amb un verb específic.

Exemple correcte Ja ha fet l’examen d’estadística.

Exemple correcte Ja s’ha examinat d’estadística.


Exemple correcte Fem el programa d’actes de la setmana cultural.

Exemple correcte Elaborem el programa d’actes de la setmana cultural.


En molts casos es tendeix a escriure realitzar en comptes de fer, quan aquest ús habitualment s’ha expressat amb aquest segon verb. Convé, doncs, usar preferentment el verb fer.

Exemple correcte Van fer l’experiment en condicions òptimes.

Exemple inadequat Van realitzar l’experiment en condicions òptimes.


Exemple correcte El volum de feina feta ha estat superior al de l’any passat.

Exemple inadequat El volum de feina realitzada ha estat superior al de l’any passat.


Exemple correcte L’alumnat que ha fet estudis a l’estranger no està subjecte a aquest requisit.

Exemple inadequat L’alumnat que ha realitzat estudis a l’estranger no està subjecte a aquest requisit.El verb realitzar s’ha de reservar, sobretot, per als significats específics.

Exemple correcte Desconec qui ha realitzat la pel·lícula.

Exemple correcte Avui, a la Borsa, l’oferta per realitzar beneficis ha estat similar a la d’ahir.

Exemple correcte La feina em realitza en tots els sentits.

Exemple correcte Es van fer molts projectes, però només se’n van realitzar dos.


També cal recordar que el verb realitzar té una accepció pronominal, amb el significat de ‘tenir lloc, acomplir-se’.

Exemple correcte L’acte d’investidura no es va poder realitzar.


Per a més informació sobre el substantiu realització, vegeu el criteri «Ús de paraules innecessàries».
Bibliografia
Jané, A. El llenguatge. Tercera sèrie. Barcelona: Edhasa, 1979, pàg. 147.

Ruaix, J. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix editor, 1996.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-3-2021
Citació recomanada:
«Usos abusius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=2804> [consulta: 24 juny 2021].