Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Notificacions de SocUB < Documents de comunicació virtual < Models de documents < Llibre d’estil

Notificacions de SocUB


Notificacions de SocUB 

Informació Aquests criteris de redacció de notificacions adreçades a l’alumnat per mitjà de l’aplicació SocUB s’han elaborat juntament amb Imatge Corporativa i Màrqueting.

Els productors de notificacions poden sol·licitar la guia d’usuari de l’aplicació i les credencials corresponents.

SocUB és l’aplicació institucional de la Universitat de Barcelona perquè l’alumnat tingui sempre a l’abast la informació i els serveis que més pot necessitar mentre està estudiant. Entre altres funcions, permet rebre notificacions institucionals diverses.

Atès que la plataforma és multiidioma, l’estudiant pot rebre les notificacions en català, castellà o anglès, segons l’idioma que hagi seleccionat. Cal tenir present, però, que les notificacions de centre i de les unitats o serveis que imparteixen docència als estudiants no estan diferenciades per llengua. Això vol dir que tots aquests estudiants reben exactament el mateix missatge, independent de l’idioma en què tinguin la plataforma.

Notificació SocUBCom que es poden enviar notificacions de diversos tipus i emissors, convé limitar-ne el volum i assegurar-se que siguin realment útils per als estudiants.

Les notificacions han de ser:

  • Rellevants: informació important i de valor per a l’alumnat, especialment relacionada amb qüestions acadèmiques (canvis en els procediments o en els terminis administratius).

  • Urgents: informació que ha de ser comunicada amb immediatesa, especialment relacionada amb qüestions de logística (tancaments imprevistos o situacions d’emergència).

  • Pràctiques: informació sobre alguna acció que han de fer els estudiants (portar documentació a secretaria o sol·licitar una cita prèvia).


Pel que fa a la redacció, amb vista a garantir una certa coherència i estil institucionals, s’estableixen una sèrie de recomanacions, d’una banda, sobre el títol de la notificació i, de l’altra sobre el cos.

La llengua de publicació 

Atès que la plataforma SocUB és multiidioma, l’estudiant rep les notificacions en català, castellà o anglès, segons l’idioma que hagi seleccionat. El missatge s’ha d’enviar, doncs, en les tres llengües en paral·lel.

Exemple correcte Serveis | Office 365 per a estudiants

Sabies que, com a estudiant de la UB, pots baixar-te gratuïtament el Microsoft Office 365?

Exemple correcte Servicios | Office 365 para estudiantes

¿Sabías que, como estudiante de la UB, puedes bajarte el Microsoft Office 365 gratis?

Exemple correcte Services | Office 365 for students

Did you know that, as a UB student, you can download Microsoft Office 365 for free?


Les notificacions de centre o les d’unitats i serveis que imparteixen docència a l’alumnat, però, no estan diferenciades per llengua. Tots aquests estudiants reben exactament el mateix missatge, independentment de l’idioma en què tinguin la plataforma. En aquest cas, la informació s’ha de proporcionar, com a mínim, en català i queda a criteri de l’emissor si, dins del cos del missatge, s’hi inclouen les altres llengües.

En cas que la notificació inclogui el text en altres llengües, les traduccions han de ser paral·leles i cal vetllar, especialment, per l’extensió, que convé que no superi les cent paraules.

El títol del missatge 

El títol és el text que apareix tant a la notificació automàtica que rep l’estudiant com a la pàgina d’alertes de l’aplicació, on hi ha la llista de totes les notificacions (llegides i no llegides).

Android iOS Llista de notificacions

Avís de notificació del sistema Android i del sistema iOS, i resum de les alertes rebudes.


A l’hora de crear el títol, cal respectar l’estructura Nom del canal | Descripció del missatge.

Exemple correcte Institucional | Comunicat del rector

Exemple correcte Facultat | Convocatòria oberta

Exemple correcte Serveis | Oferta dels cursos de formació en competències


Cal deixar, doncs, un únic espai en blanc al davant i al darrere de la barra; conservar la majúscula inicial d’aquests dos elements i dels noms propis que puguin contenir, i obviar els punts finals.

En relació amb l’extensió, és aconsellable que tingui trenta caràcters, aproximadament, perquè ocupi una sola línia. En tot cas, a partir dels cinquanta-sis caràcters el text queda tallat i no es mostra.

Pel que fa al nom del canal, se n’han creat diversos, en funció de l’emissor.

Nom del canal
Contingut
Institucional
Comunicacions institucionals de la Universitat (comunicats del rector, resolucions, avisos generals, etc.).
Facultat
Comunicacions dels centres. Arriben únicament als estudiants adscrits a la facultat corresponent.
Serveis
Comunicacions importants del SAE, biblioteques, Esports UB, etc.
Beques
Comunicacions referides a la publicació de convocatòries de beques.
Participació
Comunicacions sobre concursos, iniciatives solidàries o de voluntariat, campanyes de donacions de sang, etc.


La descripció del missatge ha de ser breu, clara i precisa. Permet fer-se una idea ràpida del contingut, i de la importància i la urgència de llegir-lo. Per això, és important triar bé les paraules que es fan servir i evitar títols massa genèrics o imprecisos.

El cos del missatge 

El contingut del missatge s’ha de redactar de manera breu, clara i entenedora, amb la informació estrictament necessària per a l’estudiant. En aquest sentit, les notificacions no han de superar les cent paraules i la informació addicional, si n’hi ha, s’ha d’enllaçar al peu de l’escrit.

La distribució en paràgrafs del cos del missatge facilita la lectura i deixar una ratlla en blanc entre paràgrafs afavoreix la llegibilitat.

Exemple correcte Per poder exercir el dret de vot, has d’estar inscrit al cens, que pots consultar a les intranets de la UB i als taulers d’anuncis dels centres.

Tens fins al 22 d’octubre per comprovar que hi constes i fer la reclamació pertinent, si és el cas.


Des del punt de vista gràfic, l’editor permet fer servir la negreta (per destacar alguna paraula clau), la cursiva (per als estrangerismes i els títols d’obres) o les llistes (per presentar la informació ben estructurada). És convenient, però, mantenir l’estil Normal i la lletra Sans Serif que ve per defecte. En tot cas, convé fer servir les opcions de format adequadament i amb mesura.

Editor

El contingut extra, que es consigna en un paràgraf a banda al peu de l’escrit, presenta enllaçada informació addicional important per a l’estudiant, com ara la notícia relacionada, la pàgina web vinculada, etc. Els enllaços es precedeixen de l’etiqueta «Més informació» i se separen per mitjà d’un salt de línia.

Exemple correcte Més informació
Eleccions al Rectorat


De fet, els enllaços convé reservar-los a aquesta secció d’informació addicional i obviar-los en el nucli del text, per garantir que el destinatari llegeix tota la notificació. Per afegir enllaços, se selecciona el text concret que es vol enllaçar i es fa clic al botó d’enllaç (🔗).

Opcions d’enllaçAquest botó obre la finestra Add link, que permet escriure l’URL corresponent. A mesura que s’escriu, apareixen dues opcions de les quals cal seleccionar-ne sempre una:

  • Open URL, que obre l’enllaç a la mateixa aplicació SocUB. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació estigui adaptada a dispositius mòbils.

  • Open URL (in external browser), que obre l’enllaç en una finestra del navegador del mòbil. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació no estigui adaptada a dispositius mòbils.


Tots els missatges han d’anar signats. La signatura identifica l’autoria institucional de cada notificació: en una sola línia, en el cas de notificacions institucionals dels òrgans de govern o, en dues línies, si l’emissor és un centre o una unitat.

Exemple correcte Universitat de Barcelona

Exemple correcte Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona

Exemple correcte Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Universitat de Barcelona


Pel que fa als tractaments personals, per a l’emissor es recomanen les formes impersonals (tercera persona del singular) pròpies dels avisos clàssics i de la comunicació formal. En canvi, per al destinatari s’opta per la segona persona del singular (tu), que permet un discurs molt directe, especialment adequat per a l’alumnat.

Exemple correcte Sabies que, com a estudiant de la UB, pots accedir al programa d’ajuts digitals?

La Universitat de Barcelona t’ofereix eines i recursos per garantir-te l’accés a la docència no presencial.


Per acabar, abans de demanar la correcció de la notificació als tècnics de referència, és important revisar-la des del punt de vista tant conceptual (d’ordenació de les idees i precisió del text) com ortogràfica. Els verificadors són una eina de gran ajuda per detectar errors ortogràfics i mecanogràfics, i convé tenir-los actius sempre que es redacta.

Si se segueixen totes aquestes indicacions, l’alumnat rebrà al seu mòbil, per mitjà de l’aplicació, notificacions com aquestes:

Exemple de notificació Exemple de notificació
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Notificacions de SocUB» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=3227> [consulta: 24 octubre 2021].