Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Persones < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Persones 

Majúscules
Minúscules
Miquel Martí i Pol
Al·là
Zeus
Martí l’Humà
El Sàtir de Gràcia
l’època dels Àustries
els Montcada
el vicerector d’Economia
la vicedegana Rosa Solé
el conseller d’Educació

Sir Lawrence Oliver
Don Pedro Crespo
Madame Dupont

Molt Honorable Senyor President
Excel·lentíssim Senyor Daniel Pedrosa

Sr. Pujals
Prof. Carreres
Excm. Sr. President
la professora titular d’universitat Rosa Camí
el doctor honoris causa Cosme Puig
santa Apol·lònia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 1-7-2019
Citació recomanada:
«Persones» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1052> [consulta: 31 maig 2020].