Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Organismes < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Organismes 

Majúscules
Minúscules
la Universitat de Barcelona
la Facultat de Geografia i Histňria
la Seguretat Social
les universitats de Catalunya
les facultats de cada campus
la Secretaria del Departament de Filologia Catalana
el Vicerectorat d’Economia
la Junta de Govern de la UB
les secretaries dels departaments
els serveis de la UB
Grup PREDIMED
Centre d’Investigació sobre Canvi Social i Democrŕcia
Observatori de l’Aigua

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-1-2022
Citació recomanada:
«Organismes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1054> [consulta: 25 maig 2022].