Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Objectes i productes < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Objectes i productes 

Majúscules
Minúscules
l’Excalibur (espasa)
el Titanic (transatlŕntic)
la marca Cel·lo
un Rollex
un Cinzano
un rotlle de cel·lo
una aspirina
un jeep

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-5-2019
Citació recomanada:
«Objectes i productes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1058> [consulta: 25 maig 2019].