Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Expressions temporals < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Expressions temporals 

Majúscules
Minúscules
el dilluns 29 de gener
Barcelona, 2 de novembre de 1997
vacances d’estiu
l’Onze de Setembre
la Setmana Santa
el Carnestoltes
l’edat mitjana
l’imperi romà
la il·lustració
la Primera Guerra Mundial
la Guerra Civil
la Revolució Industrial

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-10-2021
Citació recomanada:
«Expressions temporals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1059> [consulta: 26 juny 2022].