Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Noms de lloc catalans < Noms de lloc < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Noms de lloc catalans 

L’article s’escriu sempre amb minúscula i experimenta les contraccions normals de l’article amb altres partícules.

Exemple correcte el Maresme
l’Anoia
els municipis del Barcelončs
l’Hospitalet de Llobregat


Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc catalans.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-5-2018
Citació recomanada:
«Noms de lloc catalans» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1067> [consulta: 22 setembre 2021].