Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Càrrecs oficials < Persones < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Càrrecs oficials 

S’escriuen amb minúscula inicial.

Exemple correcte el vicerector d’Economia i Administració
la vicedegana Rosa Solé
el cap d’Esports
el conseller d’Educació
l’alcalde de Vandellòs


Però si van precedits de les formes de tractament protocol·lari, s’escriuen amb majúscula.

Exemple correcte Molt Honorable Senyor President

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-5-2016
Citació recomanada:
«Càrrecs oficials» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1070> [consulta: 15 gener 2021].