Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Fets singulars de la història < Expressions temporals < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Fets singulars de la història 

S’escriuen amb majúscula.

Exemple correcte la Primera Guerra Mundial
la Segona República
la Primavera de Praga
la Guerra Civil
la Revolució Industrial
la Guerra dels Segadors
la Renaixença

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-2-2016
Citació recomanada:
«Fets singulars de la història» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1080> [consulta: 17 gener 2021].