Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Períodes històrics i geològics < Expressions temporals < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Períodes històrics i geològics 

S’escriuen amb minúscula.

Exemple correcte l’era cristiana
l’edat mitjana
la decadència
l’edat de pedra
el triàsic
el neolític
l’imperi romà
la dinastia yuan
la il·lustració


En textos especialitzats (sobretot en les àrees de coneixement d’història i de geologia), però, és habitual l’ús de la majúscula inicial perquè es considera que les paraules que designen aquests períodes són noms propis.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-2-2016
Citació recomanada:
«Períodes històrics i geològics» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1082> [consulta: 20 gener 2021].