Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Documents acreditatius < Documents < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Documents acreditatius 

S’escriuen amb minúscula inicial.

Exemple correcte el document nacional d’identitat núm. 34 945 435
el passaport
la cartilla de la Seguretat Social
la llicčncia fiscal
el carnet d’estudiant
el llibre de família

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-3-2016
Citació recomanada:
«Documents acreditatius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1093> [consulta: 6 desembre 2021].