Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrŕfics, d'estil i convencions

Objectes personalitzats < Objectes i productes < Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Objectes personalitzats 

S’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte l’Excalibur (espasa)
el Titanic (transatlŕntic)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-2-2016
Citació recomanada:
«Objectes personalitzats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1105> [consulta: 21 maig 2022].